Postřehy z projekční kanceláře

Projektování nabízí velmi mnoho možností jak ze sebe udělat úplného troubu a jak odhalit vrozené vady inteligenčního kvocientu u některých jiných kolegů.

 1. Pomocná čára na výkrese kterou zapomněl projektant smazat, bývá zdrojem prodražení celé stavby v řádech desetitisíců. Chybějící čára na výkrese, kterou projektant smazal místo pomocné čáry, bývá zdrojem úspor ve stejných řádech.
 2. Dobrý projektant je ten, který na svoji chybu implementuje dokonale esteticky vynikající prvek, jehož pravý význam je zcela zřejmě a nepopíratelně ukryt v symbolice, kterou ovládá jen a pouze projektant. Skutečnost, že se jedná o úplnou blbost, vyjde najevo až při návštěvě tchýně.

Postřehy z praktického stavění

Za dvacet roků své stavařské praxe jsem došel poznání o jistých jevech mezi lidem stavařským a principech uvažování o stavbě. Tato poznání jsem si sám pro sebe shrnul do krátkých vět. Nechci tvrdit, že se jedná o pravdy, nicméně, fakta hovoří jasně. A pozor, výjimka může potvrzovat pravidlo.

 1. Řemeslníkovo nářadí je jen tak kvalitní, jak kvalitní je řemeslníkův um. = drahé nářadí nezaručuje kvalitně odvedenou práci.
 2. Jakmile zazní věta „Není problém pane, zřídím k vaší spokojenosti“ dochází většinou k pravému opaku.
 3. Řemeslník vyžadující zálohu na práci (není řeč o materiálu) má překvapivě vysokou výkonnost jen do doby složení zálohy na jeho účet. Po okamžiku složení zálohy dochází k „nepředpokládaným problémům“ s dopravou na stavbu, celou rodinu postihne nějaký zdravotní neduh, který vyžaduje plné nasazení zálohovaného řemeslníka, auto nějak zlobí, orgány státní správy si usurpují čas řemeslníka zrovinka v době jeho plánovaného výkonu na stavbě…. a td.
 4. Projektová dokumentace je vždy špatně vyhotovena, když řemeslník uvázne ve vlastním vodopádu slov a je unášen proudem vlastních myšlenek. Sáhodlouhým monologem dochází k zjištění, že projektant je blb a jeho vlastní praxe je zárukou dokonalosti.
 5. Neustálím přeměřováním skutečně provedených prací, dochází k odchylkám jejichž hodnota je rovna hodnotě původních předpokládaných výměr, ovšem jen za předpokladu, že není nikoho, kdo by uměl také měřit.
 6. Ze třech projektovaných řešení jedné problematiky, je správné to, které navrhne investor.
 7. Čím pitomější nápad na zjednodušení práce a čím méně je účinný, tím častěji se používá.
 8. Kdyby v tomto okamžiku došlo k sublimaci veškeré montážní pěny používané při výstavbě, tak ze všech staveb provedených po roce 1996 jich 10% úplně spadne, 60% bude bez oken a dveří, 30% bude mít neúčinné zateplení.
 9. Veškerý čas investovaný do dokonalé přípravy stavby se stává zbytečným v okamžiku, kdy najmete „brouka Pytlíka“.
 10. I mistr „Tesař“ se utne. Ale když už se to stane, tak to stojí za to..

Jak připravit stavbu

Na základě čerstvých zkušeností s několika klienty, se chci podělit o poznatek, který bude mít pro malého stavebníka velký význam. Jak se připravit na stavbu? Včas a s předstihem. Alespoň půl roku dopředu si všechno pečlivě naplánujte. Vždy když toto vyslovím, dostane se mi odpovědi, že nakonec vše na stavbě dopadne jinak než jak si člověk naplánoval. Odpovídám: ano je tomu skutečně tak. A je to tím, že neumíme plánovat a že jdeme do stavění se zkreslenou představou o tom jak to bude všechno probíhat.

Jestliže si něco naplánuje odborník a na základě své odbornosti se tohoto svého plánu drží, pak je velký úspěch, když se jeho plán, jak časový tak finanční a technologický, podaří dodržet na 90%.

Pokud je odborník vázán rozhodnutími třetích osob, pak je úspěchem 75% naplnění plánu.

Jestliže si stavbu plánuje laik, pak může považovat za úspěch, když se mu podaří harmonizovat na 30%.

Odchylkou od plánu je i nedodržení naplánované ceny a to oběma směry, jak nahoru tak dolů.

Základem je kvalitní, prováděcí projektová dokumentace. Na základě projektové dokumentace se vytvoří položkový výkaz výměr. To prostě rozpoložkování všech plánovaných kroků. Následně se vypracuje harmonogram. Pro malé stavby a akce je důležité mít představu alespoň o týdnech ve kterých se co bude odehrávat.

Důrazně doporučuji mít všechno sepsané a promyšlené, aby bylo možno tuto představu přenést na všechny, kdo budou na stavbě pracovat. Fakt, že máte vše „v hlavě“ a tudíž si to budete řídit sami, je prostě nedostačující. Do hlavy vám nikdo nevidí.