Cena za dílo, aneb nacenění stavby
Abychom si udělali jasnou představu o tom, jak se tvoří cena stavebních prací, musí zaznít několik faktů. Každý úkon na stavbě, který je odborně naplánován (projektovou dokumentací) má také svou cenu. Kde se ta cena vzala? Je několik možností.

  1. Pokud si připlatíte u projektanta, pak vám vyhotoví jednak tzv. výkaz výměr a druhak vám jednotlivé výměry nacení dle soudobých ceníkových cen. To je profesionální přístup a dle mého názoru asi jediný správný.  Ceník stavebních prací je celoročně aktualizovaný soubor položek stavebních prací, které jsou vydávány a rozšiřovány za úplatu několika vydavateli. Asi nejznámější cenové soustavy stavebních cen je RTS a ÚRS. Pro správné nacenění blížící se maximálně budoucí skutečnosti je potřeba mít správně spočítány všechny možné položky. To je úkol pro zkušené rozpočtáře vybavené správným profesionálním softwarem. Ne že by to bez speciálního programu nešlo. Šlo, ale velmi pomalu a velmi nepřesně. Pokud umíme ovládat své pracovní nástroje, pak je práce na kalkulaci a rozpočtu o dost rychlejší a hlavně profesionálnější. Výstupem je pak protokol s položkami a výměrami, kterému říkáme výkaz výměr a když jej naceníme, pak z toho máme položkový rozpočet. Jestliže chcete tedy mít objektivní představu, kolik si stavební firma nebo řemeslník může za práci vzít pak se vyplatí pár stovek za rozpočet dát. Jednotlivým poptávaným firmám pak můžete předložit položkový výkaz výměr bez cen, aby si jednotlivé položky firma nacenila sama. Pokud firma nebo řemeslník používá profesionálního rozpočtáře, pak je je pro ně nacenění snadné, protože podle takového výkazu je pro každého jiného rozpočtáře velmi snadné práci nacenit dle cenové politiky té které firmy.  2. Další možností nacenění jednotlivých prací na stavbě je o zkušenosti řemeslné. Řemeslníci většinou nepoužívají žádné kalkulační programy a ani neplatí rozpočtářům, ale ví kolik si chtějí vydělat a jak dlouho jim trvá jejich práce. Proto samostatní řemeslníci předloží svoji kalkulaci v jiné podobě než projektant nebo rozpočtář či větší firma. Řemeslník chce odcházet každý den ze stavby z výdělkem který se bude blížit částce 1800,- (psáno na konci roku 2013) Tato částka je pak velmi orintační. Pokud se budeme o velmi odborné činnosti jako jsou třeba obkladačské práce pak je ta částka podstatně vyšší.
  3. další možností nacenění stavebních prací je obálkovou metodou. Tedy spočítá se objem stavby na metry krychlové a cena se pak určí podle kubatury objektu. Tato metoda je velmi nepřesná a je spíše jen orientační kdy výsledek počítáme na celé statisíce.

Pokud se budeme zmiňovat pouze o malých stavbách a rekonstrukcích, pak se vyplatí pozvat si tři až čtyři možné konkurenční dodavatele a nechat je nezávisle zpracovat cenu. Zde varuju před touto metodou ve chvíly, kdy jsou firmy z jednoho města nebo mají na sebe nějakou vazbu. Mohli by si zakázku nadhodnotit a mezi sebou se domlouvat. Je to velmi častá praxe použivané u nezkušených stavebníků, kteří nejí sjednaného odborníka na dozorování.
Kolik stojí sestavení výkazu výměr a následně rozpočtu? To je otázka jednoduchá, ale odpověď velmi složitá. Velmi záleží na rozsahu a kvalitě kalkulovaného projektu. Sestavovat kalkulaci z projektu který je tvořen v úrovni pro stavební povolení je celkem složité hledat detaily a návaznosti. Pokud se sestavuje kalkulace z projektu ve stupni realizačním, pak se dá udělat kalkulace podstatně snadněji a přesněji. Proto nás nesmí překvapit když sestavení kalkulace stojí v rozmezí od 3,-Kč do 10,-Kč za položku. Průměrný rozpočet na malou stavbu může stát od 8000,- jde tu opravdu o množství položek a kvalitě projektu.

Jestli váháte zda si nechat sestavit rozpočet a kalkulaci, pak zde doporučím jednoznačně nechat provést ve chvíli, kdy se dá předpokládat, že stavba či rekonstrukce bude v nákladu více než 500 000,- Kč
 

 

Zimní příprava stavby

Vážení stavebníci a přátelé. To, že nám začal zimní čas a stavební práce více či méně stagnují, není důvod zahálet. Nastal pravý čas horečné činnosti na kontrole a sumarizaci stavebních rozpočtů. Nastal nejlepší možný čas pro přípravu stavby a sestavování kalkulací a rozpočtů, přípravy a kontroly projektové dokumentace, sbírání informací a uzavírání smluv s dodavateli a subdodavateli.
Jestli se kdy pomýšleli na rekonstrukci nebo revitalizaci domu chaty či chalupy, pak nyní nastal správný čas udělat obhlídku stavení, nechat provést zaměření (tzv. pasportizaci budovy) nechat vyhotovit projekt, nechat vyhotovit kalkulaci a výkaz výměr a promyslet časový a finanční plán.
Zimní období je prostě jako stvořené ke kancelářské práci. Čekají nás tři měsíce perné administrativní a úřednické práce, abychom se mohli s prvními jarními dny přesunout do terénu a začít konstruktivně tvořit, přetvářet a přestavovat.
Jestliže si ted necháme uniknout čas, pak už jej nedoženeme a budeme mít spoustu starostí navíc.