Rekonstrukce koupelny a kuchyně

Naším úkolem byla úplná rekonstrukce koupelny a kuchyně v rodinném domě. Zde jsme naráželi na zajímavá řešení, která se prováděla převážně v 80. letech 20. století, kdy nebylo na trhu se stavebním materiálem nic moc na výběr a vše „pytlíkovalo“ jak to jen šlo. Nová majitelka domu se rozhodla modernizovat bydlení a nestačila se divit.

Zde byla na začátku jasná představa investora a jasné konkrétní instrukce. Myslím, že dílo se podařilo. Pokud se paní domu pozná v tomto článku pak bych jí rád poděkoval. Byla to velmi příjemná zakázka u příjemných lidí. Moc si toho vážím. Férové jednání, dodržení daného slova čestný a spolehlivý přístup. Prostě radost.

Rozsah prací:

vybourání a vysekání starých obkladů a dlažby

Vybourání vodovodního potrubí

Nový rozvod vodovodního potrubí

částečná výměna odpadních rour

nová elektroinstalace

nové obklady a dlažby

instalace nových sanitárních předmětů

Posun topného žebříku

Vyzdění sprchového koutu

osazení skleněných sprchových dveří

Další drobné zednické a řemeslné práce…

Vše s dodáním materiálu.

 

 

Kuchyně starý stav
Kuchyně starý stav
Kuchyně starý stav
Kuchyně starý stav
Koupelna
Koupelna starý stav
Koupelna
Koupelna starý stav
Sprchový kout
Sprchový kout
koupelna
Koupelna
sprchový kout
sprchový kout v realizaci
sprchový kout
sprchový kout v realizaci
koupelna
koupelna umyvadlová stěna

 

 

 

 

 

 

 

Stavitel-jf
výsledek dle přání klienta

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rekonstrukce koupelny

Potřebujete rekonstruovat koupelnu? O koupelnách něco vím. Snad i také proto, jsem autorem knihy o kopelnách „Jak udělat správně koupelnu“
Napište si o nabídku na rekonstrukci koupelny.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Příprava nemovitosti na prodej

Uděláme z domu či pozemku prodejní artikl.

Prodáváte nemovitost a potřebujete ji připravit? Ano, je to tak, když prodáváte nemovitost je velmi důležité ji správně připravit, aby nepůsobila odpudivě. Je lépe prodávat nemovitost čistou a udržovanou. Případní zájemci pak nebudou mít „střelivo“ pro licitaci na snížení ceny.

Umíme Vaši nemovitost připravit pro prodej a to od úklidu , přes vymalování, až po opravu vizuálních drobností.

Cena se určuje velmi individuálně, ale jistě se domluvíme.

TDI Technický dozor investora

Nabízím služby pro investora-stavebníka. Kontrola provádění stavebních a řemeslných prací, Výběr dodavatelů  koordinace výběrového řízení, vyhodnocování nabídek a kalkulací.

Cena za výkon TDI

1,5-% z rozpočtu Nebo dle individuální potřeb investora.

Předkupní / předprodejní prohlídky budov

Provádím prohlídky budov před koupí. Kupujete dům a nevíte zda vás nečeká nějaké další překvapení. Je mnoho lidí, kteří si koupili vysněný dům za nemalé peníze, ale po první zimě zjistili, že dům má mnoho nedostatků a chyb, které nebyli při prohlídce vidět? Nebo nevíte zda lze uskutečnit stavební záměr s kupovanou nemovitostí?

Provedu pro vás technickou prohlídku objektu za účelem zjištění technických závad poruch a defektů, výsledkem je souhrn zjištěných faktů se základním návrhem řešení. Když víte co kupujete a když víte co je na nemovitosti v nepořádku, snadněji se vám pak licituje o ceně. Nemluvě o tom, že jste dopředu varováni před nákupem, který se vám nevyplatí.

Podobný princip pak je předprodejní prohlídka nemovitosti. Když prodáváte nemovitost a chcete se vyhnout manipulaci či spekulacím, některých realitních makléřů můžete si nechat ode mne provést předprodejní prohlídku nemovitosti. Po provedení prohlídky nemovitosti vám bude vystaven protokol o provedené prohlídce, ve kterém bude uvedený soupis všech zjištění o nemovitosti.

Pozor: prohlídku provádím vždy objektivně a ani na přání platícího klienta se nedopouštím manipulace či zatajení zjištěných skutečností.

Pozor: prohlídka není oceněním nemovitosti.

Cena za předkupní prohlídku nemovitosti

Základní cena v ceníku

 

 

Konzultace stavebního technika

Provádím konzultace na stavbě. Jedná se o v podstatě o povídání na téma, které řeší aktuální stav budovy nebo jiné stavby za účelem vysvětlení příčin poruch a defektů a jak je odstranit. Po této konzultaci stavebník získá základní informace od kterých se pak odvíjí další postup. Tyto konzultace mají velký přínos ve chvíli, kdy nevíte jak začít s opravou tak aby to bylo účelné a ekonomické. Pokud nevíte jak zajistit opravu domu a nevíte co vše se může přihodit, snadno se Vám může stát, že utratíte velkou sumu peněz a výsledek tomu neodpovídá a nemusí to být nutně jen tím, že by stavební firma nebo řemeslník odvedl špatnou práci. Prostě stačí aby se provedla práce bez návazností a souvislostí s jinými problémy a vše co jste provedli se musí třeba dělat znovu. Tomu se lze vyhnout už jen tím, že získáte správné konkrétní informace. Konzultace na stavbě trvá přibližně 1-2,5 hodiny. Za tuto dobu se dá probrat skutečně mnoho informací a vašich otázek na stavební problematiku.

Cena za konzultaci

Konzultace na stavbě 2500,- včetně 21% dph

Podmínky:

Částka splatná v den konzultace oproti příjmovému dokladu. Při vzdálenosti nad 50km nutno přičíst i cestovní náhrady 8,-Kč/km.

 

Projekční a grafické práce pro stavbu

Každá práce na stavbě má být dílem pečlivé přípravy. Součástí příprav je grafické znázornění konstrukcí, což je především pro realizátory a jiné odborníky. Pak jsou tu k dispozici různé vizualizace projektů. A to je především pro stavebníka- klienta, by si uměl jasně představit co má být přesně výsledkem.

Krom toho, že pro stavbu nebo rekonstrukci stavby kterou provádíte na základě stavebního povolení, musíte mít schválenou projektovou dokumentaci, musíte mít také dokumentaci vyznačující skutečné provedení stavby.

Projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro stavební ohlášení smí provést pouze autorizovaný projektant zapsaný u ČKAIT. Provedení dokumentace skutečného provedení stavby tzv. pasportizace smí udělat téměř kdokoliv. Ale musí to být provedeno podle určitých pravidel a ty zná zase jen stavbařsky vzdělaný odborník.

Cena za projekt pro stavební povolení

Cena za projekt pro stavební povolení i pro tu nejmenší stavbu, včetně veškerého „inženýringu“ stojí minimálně 25000,- . Čím složitější stavba, tím více peněz. Cena za projektovou dokumentaci pro rodinný dům (ne typový projekt) se může vyšplhat k ceně kolem 70 000,- a pokud v tom bude veškerý „inženýring“ a výkaz výměr s naceněním a projekt bude ve stupni realizačním jsme nad 100 000,-

Pasportizace budovy se s cenou začíná na 12 000,-

Grafické vizualizace za malý objekt se začíná na 5000,-

Inženýringem rozumějme připravení projektu pro stavební povolení včetně jeho vyřízení. tzn. komunikace se všemi dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.

Výkon Stavebního dozoru

Na základě stavebního zákona č.183/2006 Sb. Má stavebník povinnost zajistit si výkon stavebního dozoru a to v případě, kdy provádí stavbu na základě stavebního povolení svépomocí nebo dodavatelsky firmou, která nemá svého stavby vedoucího – tedy osobu autorizovanou a zapsanou u ČKAIT viz Tento článek anebo přímo odkaz na zákon v plném znění

Náplň práce Stavebního dozoru

Je odpovědným garantem, že je stavba prováděna v souladu se schválenou projektovou dokumentací a stavebním zákonem. To znamená, že pravidelně kontroluje průběh stavebních prací a to buď v dohodnutých termínech dle harmonogramu, nebo výzvu stavebníka v případě kdy je to nutné vzhledem naplnění povinností dozora. O každé kontrole stavby provede zápis do stavebního deníku o svém zjištění a konstatuje případné nedostatky a koordinuje cestu k nápravě.

Dále se zúčastňuje kontrolních dnů stavby ze strany stavebního úřadu a je účastníkem všech správních řízení týkajících se stavby. Výkon stavebního dozoru není povinný v případě, kdy je stavba prováděna stavební firmou se stavbyvedoucím. Opět pozor na termíny a zažité představy o tom kdo je stavbyvedoucí z pohledu stavebního zákona. Opět je to osoba autorizovaná a zapsaná u ČKAIT.

Cena za výkon stavebního dozoru

3% rozpočtu stavby+ 21% dph  alternativně se dá domluvit na jiných výhodnějších podmínkách. Vše záleží na konkrétních podmínkách.

 

Půdní vestavby

Provádíme půdní vestavby, tedy zobytnění půdních prostor. Jedná se o soubor řemeslných prací vedoucích k zateplení podkroví, vyztužení krovů pokud je to potřeba.

Začínáme pečlivou prohlídkou objektu podkroví. Zjišťuje se vitalita střechy a zda vydrží předpokládané zatížení. Dále pak kontrola všech zakrývaných částí tesařských konstrukcí a instalací. Následuje pak cenová nabídka a realizace. Provádíme především formou suché výstavby, která nezatěžuje stavbu příkonem vody a těžkých cementových prvků.

 

Cena za půdní vestavby

Zpracováváme individuální cenovou nabídky na základě aktuálních cen.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Půdní vestavby
Půdní vestavby

Sanace a revitalizace budov

Provádíme sanace a revitalizace budov proti vlhkosti jako komplexní soubor činností a dodávek dle konkrétních potřeb stavby.

Sanace začíná pečlivou diagnostikou stavu a příčin defektů a jejich projevů. Je nutné projít a prohlédnout kompletně celou stavbu a blízké okolí, zaměřit dispozice a zjistit míru poškození.

Na základě diagnostiky pak je navrženo řešení problému a to jak technologie provádění tak materiálová volba. Samotné provedení je pak soubor několika řemeslných činností.

Při sanacích používáme více sanačních systémů. Nejsme výhradním odběratelem jen jednoho výrobce a to nám dává jistou svobodu volby toho nejvhodnějšího vzhledem k potřebám konkrétní situace a případu.

Systémy které používáme také umíme použít a známe.

Bez nadsázky lze tvrdit, že umíme vyřešit 99% problémů s vodou na stavbě.

Ceny za sanační práce

Cena je tvořena individuálně a to na základě konkrétních podmínek a rozsahu. Diagnostika s návrhem řešení defektu malých staveb začíná na částce 4000,- bez 21%dph