Řemeslné práce

Veškeré řemeslné práce pro stavbu

Provedeme pro Vás veškeré řemeslné práce a žádná zakázka pro nás není malá. Přijedeme opravit prasklou žárovku a přivrtat poličku stejně odpovědně a precizně jako postavit celý dům

 • Vyzdívky zdí, příček, pilířů a komínů
 • Keramické obklady a dlažby
 • Malířské a natěračské práce
 • Tepelné izolace
 • Hydroizolace
 • Zateplování
 • Sádrokartony
 • pokládka suchých podlah
 • Vnitřní vodovod a kanalizace
 • Elektromontážní práce elektrikářem s platným proškolením.
 • Montážní práce vnitřního vybavení sanitou a nábytkem

Cena za řemeslné práce

Základní cena se odvíjí od hodinové sazby 220,- + 21% dph za tuto cenu řemeslník dojíždí na stavbu vybaven vším co potřebuje ke své práci a neobtěžuje stavebníka svými výmluvami a požadavky na inventář stavebníka. Ucelené zakázky jsou však naceňovány rozpočtovým způsobem a zákazník vždy ví kolik bude ve výsledku platit. Nejsme „hodináři“

Sanace vlhkosti v Rotavě

Sanace samostatně stojícího domu na samotě v Krušných horách. Jedná se o dům postavený začátkem 20. století. Částečně podsklepený s podkrovím. V domě byla permanentní vlhkost prostupující konstrukcemi. Před časem byla provedena snaha o rekonstrukci a zateplení. Ovšem velmi nešťastným a defektním způsobem. Vše co bylo do té doby provedeno, bylo špatně provedeno. Nejhorší záležitostí je velmi nešťastně provedení zateplení fasády. V době, kdy jsme nastupovali na provedení technických řešení, by provedena fasáda tak, že zateplovací materiál byl ukotven na roštech 5cm od pláště budovy. Prostě tak jako by  tam žádné zateplení nebylo. Navíc bylo zateplení ukončeno v úrovni nad podlahou, nad kamenným soklem.

Původní stav před rekonstrukcí
Původní stav před rekonstrukcí.  Uvedení provětrávané fasády do praxe v opačné funkčnosti.

 

Čekal nás velmi náročný úkol. Samozřejmostí byla pečlivá příprava. Nejprve jsme vypracovali projekt pro provedení s návrhem řešení na základě pečlivého průzkumu a diagnostiky. Následovala kalkulace a pečlivě volená smlouva o dílo.

Všechny okolnosti ukazovaly na velmi perné chvilky strávené nad řešením mnoha podružných problémů, které nutně musely vyvstat v průběhu realizace. Vždy to tak je.

Co vlastně bylo nutno vyřešit? Když se v domě vyskytne vlhkost, není to nikdy jen jedinou příčinou, ale souborem několika příčin. V tomto případě to bylo mnoho příčin. Od špatné konstrukce přes nevhodnou volbu místa pro stavbu až po diletantské zásahy při rekonstrukci a modernizaci.

Nezakončená nopová folie nad terénem
Nezakončená nopová folie nad terénem

Dům byl postaven ve svahu podmáčeném pramenem vyvěrajícím 20m nad domem. V nadmořské výšce je taková pozice domu hotovou pohromou.

Vlhkost v domě se vyskytovala vlastně v úplně každé místnosti. Ve sklepě se vyskytuje vydatná studánka. Vlhkost ze studánky se vypařovala do prostoru a usazovala se na kamenných zdech a prostupovala přes zdi a klenby do přízemí a ochlazovala konstrukci ještě více. A o to více se projevoval rosný bod.

První co investor kdysi nechal udělat, bylo provedení drenáže kolem domu a montáž nopové folie na podzemní část zdiva. To by bylo naprosto vpořádku, ale drenážní roura byla jednak na několika místech prohnuta a tvořila „kopce“ a proto se voda v drenáži spíše kumulovala než aby byla účinně odváděna. Nopová folie byla přiložena na zeď a vyvedena nad terén, ale nebyla nijak zakryta a mezi folii a zeď se dostaly biologické nečistoty, takže celé opatření nakonec fungovalo přesně opačně než bylo původně zamýšleno. Jako další věc pro prohloubení problému domu se nainstalovali plastová okna a dveře, takže vlhkost uvnitř se pěkně uzavřela a vnitřní klima dostalo charakter podzemní jeskyně. A jako naschvál a na protest zdravému rozumu nakonec bylo provedeno zateplení fasády a tak že nakonec se chladný vzduch dostával mezi zateplení a zdivo, takže jakoby ani žádné zateplení nebylo provedeno. Jen se tímto prohloubil problém, protože když už se uvnitř domu výjímečně zatopilo, tak vlhkost pronikající konstrukcí ven, se vysrážela na vnitřní straně fasády kde k odvětrání docházelo jen velmi pomalu a když už tak pod střechu domu. Uvnitř byly provedeny nové konstrukce podlah a jako odvětrání byla použity drenážní roury položené do výplně podlah a vyvedeny oběma konci do fasády, takže vedly studený vzduch pěkně dovnitř podlah. Prostě zase problém. Výsledkem bylo naprosto nevyvážené vnitřní prostředí způsobené nevhodnými zásahy a promrzáním konstrukce obálky domu a nerovnoměrné prostupy tepla konstrukcí.

Je vidět otvor vedoucí do konstrukce podlah.
Je vidět otvor vedoucí do konstrukce podlah.

Protože kompletní řešení je velmi drahá záležitost, provedli jsme první důležitou etapu sanace: izolace spodní stavby proti vlhkosti a vodě a sanace zdiva ve sklepě proti průniku vody. Jako sekundární vice práce vzniky při obnažení podzemního zdiva. Byly totiž zjištěny významné defekty podemletí rohů od vody a ostatních vlivů, takže se nakonec prováděla stabilizace a zděná ochrana podzemního zdiva.  Při realizaci jsme měli obrovské štěstí. Když jsme dozdili ochranu a stabilizovali základy a chystali se k zásypu přišlo zemetřesení, které se v této lokalitě vyskytuje poměrně často. Tentokrát mělo sílu 4,3 Rychtera. Kdyby byly základy odkryty a nebyli provedeny sanace, mohl dům prostě spadnout.

Další etapy, jako je odstranění defektního zateplení fasády a provedení správného ETICS a zateplení podkroví bude provedeno v budoucnosti. Takže nové řešení bude funkční až v součinnosti s ostatními řešeními.

Revitalizace chalupy Vrchlabí
Ve Vrchlabí byla realizována revitalizace staré chalupy. Objekt pochází z konce 19. století a původně sloužil jako bydlení pro hospodáře a ustájení dobytka.

Renovace a zateplení fasády starý stav
Renovace a zateplení fasády starý stav

Po poválečném období objekt chátral několik desítek let, než jej koupili rodiče současného majitele v šedesátých letech. Chalupa byla postupně rekonstruována a opravována tak jak dovolovali možnosti socialismu. Tedy bezkoncepčně a hlavně jen pro účely krátkodobých úseků zimní rekreace. Bylo znát mnoho zásahů do vnitřních dispozic, které nemohli být nijak kvalitní. Později proběhla nutná rekonstrukce části nosného zdiva formou výměny kamenné zdi za zdivo z cihelných bloků a byly provedeny nějaké přípravy vnitřních rozvodů vody, kanalizace a části elektroinstalace.

Ovšem ani tyto práce nepřinesly objektu nic dobrého. Nové vyzdívky z moderních materiálů vykazovaly velmi významné nerovnosti, kanalizace byla ukončena pod podlahou místo aby byla svedena do septiku, Pokus o zateplení stropu hlavní místnosti byl proveden způsobem naprosto nefunkčním. Bohužel, dříve než se vyřešila technická stránka objektu, která byla už na pokraji životnosti, řešili se separátně estetické prvky bez návaznosti na nutná další opatření.

Zadní strana fasády vyzděná z nových materiálů, ale s rovinou a kvalitou zdění si nikdo moc práci nedal.
Zadní strana fasády vyzděná z nových materiálů, ale s rovinou a kvalitou zdění si nikdo moc práci nedal.
Zadní fasáda po revitalizaci
Zadní fasáda po revitalizaci

 

 

 

 

 

 

 
V podstatě většina nově provedených prací byla řadou velmi diletantských opatření z nichž některé mohli mít za následek úplnou destrukci objektu. Nově vyvložkovaný komín byl proveden tak neodborně, že chybělo opravdu velmi málo a došlo k požáru. Ukončení kanalizačního potrubí pod podlahou bez zavedení do septiku mělo za následek úplné podmáčení nosných kamenných zdí a vytvoření „močálu“ vprostřed objektu.
Před nástupem na samotnou realizaci odstranění technických problémů, bylo zapotřebí vytvořit plán. Říkáme tomu projektová dokumentace. S investory jsme se několikrát sešli přímo na chalupě a už se plánovalo. V tomto případě jsme se museli vejít do rozpočtového limitu. I když to není úplně běžné, ale dříve než byla dána cenová nabídka, byl přednesen požadavek investora, aby se celá akce vešla do určitého finančního limitu. Takže v rámci tohoto limitu jsme hledali přesně jen ty věci, které by se vešli do našeho balíčku. Výsledkem je revitalizovaná chalupa, která slouží jako výtvarnický ateliér.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Nově provedená zateplená fasáda

Velké komplikace přes které jsme se museli dostat, byla neexistující přístupová cesta. Chalupa se totiž nachází vprostřed příkrého svahu a přístup technikou a materiálem byl možný pouze přes louku sjezdovky a jedině v případě, že nepršelo a nebylo zrovna po dešti.
Provedené práce:

 1. Zateplení fasády ETICS 215m2
 2. Provedení drenáže
 3. demolice staré kolny
 4. Oprava dřevníku + výroba hrubých dveří
 5. montáž kamenného okapového chodníku
 6. odtěžení a urovnání  terénu
 7. montáž a oprava vodovodního potrubí ze studánky 180m
 8. montáž vnitřních rozvodů vody s domácí vodárnou
 9. montáž vnitřní kanalizace
 10. Elektromontáže včetně revizí
 11. Výstavba pece se systémem hypokausten
 12. Nové komíny
 13. Vyztužení krovů
 14. půdní vestavba se zateplením
 15. vytvoření dvou koupelen
 16. SDK konstrukce 220m2
 17. Zvětšení okna v kamenné zdi
 18. nové podlahy v podkroví 120m
 19. nové konstrukce zateplených podlah + keramická dlažba v přízemí 83m2
 20. dubové dřevěné schodiště + demolice starého schodiště
 21. výroba a osazení nových dřevěných kazetových dveří se zárubněmi

Celá revitalizace proběhla ve dvou etapách. První etapa zprovoznila chalupu pro užívání. Druhá etapa pak byla o doladění a dodělání věcí, které které spíše ukázal čas a potřeby investora.

 

Zadní průčelí před revitalizací
Zadní průčelí před revitalizací
Zadní průčelí po revitalizaci
Zadní průčelí po revitalizaci

 

 

 

 

 

 

 

Zděná pec
Zděná kachlová pec
keramická dlažba
Keramická dlažba před spárováním
Ateliér
Podkrovní místnost jako prostorný ateliér s kamennou zdí

Dubové schody
Dubové schody