Archiv autora: Jirka

Sklep dvoukomorový

Dostalo se mi cti a potěšení navrhnout, projektovat a následně postavit dvoukomorový „mokrý“ sklep pro milé a obdivuhodné lidi z kraje Česko-Saského Švýcarska. Práce to byla lopotná a náročná. Ale když se pracuje pro vynikající přátelské a milé lidi, je i nejtěžší práce radostí. Dílo se podařilo.

Děkuji za tu skvělou spolupráci. Koupelna Líska u České Kamenice

Jedna povedená koupelna u moc fajn lidí z Lísky u České Kamenice.Původní koupelna byla naprosto nevyhovující a mokrá. Rekonstrukce probíhala v domě který je starý minimálně 2 století. Taková klasická roubenka s kamennou podezdívkou.

Prováděno:

 • vybourání všech stávajících provedení omítek, podlah, rour a trubek včetně kabelů.
 • nové provedení vodoinstalací a odpadů (elektro si majitel prováděl sám)
 • nové omítky na kamenné a cihelné zdivo
 • podkladní beton
 • výměna okna
 • hydroizolace
 • tepelná izolace podlahy
 • instalace elektrické topné rohože 
 • montáž obkladů a dlažeb
 • montáž bojleru
 • montáž wc, umyvadla, a skleněné zástěny
Přejímka bytu v novostavbě 2
Podklady pro přejímku a klientské změny

Při podepsání smlouvy o koupi bytu v novostavbě musíte dostat i základní projektovou dokumentaci (PD), která se vašeho bytu týká. Tedy půdorys bytu s rozměry a popisem jeho částí. V této PD musité vyčíst jak rozměry místností, tak i polohu bytu v domě, označení bytu, výška podlaží a jeho pozice vůči společným prostorám. Dále musíte vyčíst všechny údaje o funkčních prvcích, jako jsou dveře, okna, vstupní dveře, skladba podlah, údaje o úpravě všech povrchů v základní výbavě, pozice světel, spínačů, jističů, zásuvek a všech elektrospotřebičů ( ventilátory, klimatizační jednotky, digestoře) dále pak musí být vyznačeny koncové vývody vodovodních armatur (Baterií, kohoutů a ventilů) pozice vedení odpadních rour a jejich vývody. Nedílnou součástí je i zakreslení pozic měřičů spotřeby energií, vody a plynu v bytovém jádru. Všechny tyto komponenty musí mít své přesné označení. Z této dokumentace je pak vypočtena cena.
Většinou se kupující coby klient nesmíří se standardní nabídkou pozic a spotřebičů a objedná si tzv. Klientské změny. Jedná se o soubor požadavků na změny či doplnění a úpravu standardního vybavení bytu. Toto je doporučeno sjednat, pokud možno ještě ve fázi, kdy je byt bez vnitřních příček a bez instalací kdy jsou případné změny bez vedlejších nákladů na bourání a reinstalace kabeláže a rour.
Prodávající vám musí na vaše požadavky odpovědět minimálně v tom smyslu, zda jsou změny možné provést. V případě, že jsou vaše požadavky proveditelné, musí developer zajistit změnu PD vašeho bytu aby změna odpovídala vaším představám a aby byly změny čitelné a kontrolovatelné. V této souvislosti by pak měl být prodávající také v kooperaci s vaším designerem nebo architektem, pokud tuto službu sám nenabídne.
POZOR! Necháte li si vypracovat vizualizaci koupelen nebo rovnou celého bytu, je taková designová studie něco jiného než projektová dokumentace. Designer musí při návrhu respektovat možnosti stavby a technická omezení a základní konstrukční predispozice = návrh musí být proveditelný. Takový návrh pak musí včas dostat developer, aby návrh mohl zapracovat do souboru klientských změn a nacenit materiál, práci a další náklady.
Dejte pozor na cenu změn. Některé, vámi požadované změny mohou vyvolat i snížení celkové ceny. Ale většinou se jedná o navýšení ceny. Před odsouhlasením změny ceny po klientských změnách si zkontrolujte, zda je cena správně vypočtena a jsou odečteny položky, které se nebudou provádět nebo že jsou započítány všechny plusy a mínusy související se změnou.
Doporučuji sjednat v klientských změnách i kritérium kvality = přesně popsat co a jak bude provedeno a jaké jsou povolené odchylky z kvality. Termín „požaduji provést co nejlépe“ je špatně. V případě koupelen a míst v bytě, kde se počítá s vybavením s neměnnými rozměry, doporučuji precisně provedené výkresy a vizualizace s vyznačením textur materiálu a s polohou spár v obkladech a dlažbách. Je to velmi často kámen úrazu. Také debaty o rovinnosti jsou mnohdy nikdy nekončícím sporem. Co se líbí zhotoviteli, nemusí se nutně líbit vám. Všechny práce musí mít kvalitu minimálně takovou jaká je předepsaná v ČSN, ale osobně doporučuji vyhotovit svoje kritéria (musí být splnitelná, proto nechat vyhotovit odborníka)
Stále platí, že co je psáno, to je dáno a slíbené na „perhuba“ nemá váhu. Stále mějte na paměti, že přes všechnu vstřícnost a úsměvy, jde developerovi jen o to prodat co nejdřív a za co nejmenší náklady za co nejvyšší cenu. Proto je nutno mít všechny podklady pro závěrečnou kontrolu co nejpřesnější.
V dalším díle se pak podrobněji rozepíšu o technickém vybavení bytu.
Přejímka bytu v novostavbě 1

Přejímka bytu v novostavbě 1
Co je to Přejímka bytu

Vybrali jste si lokalitu k bydlení v bytovém domě. Kupujete byt. Zaplatíte zálohy developerovi a těšíte se na nový obyvatelný prostor vonící novotou, funkční po všech stránkách který stačí jen vybavit nábytkem a dekoracemi. Ať je byt jakkoliv velký, třeba jen 40m2 nebo loftový byt s užitnou plochou nad 150m2 stále se jedná o velkou pořizovací cenu v řádech statisíců až milionů.
Pokud není kupující vyloženě stavař, jen těžko odhadne nebo vypozoruje, krom estetických záležitostí, co je a co není v pořádku. Z toho důvodu by si měl sjednat odborného asistenta, který je schopen odhalit zásadní technické závady a nedostatečnosti a bude schopen také argumentace a nenechá se „opít rohlíkem“. Tento odborník má k pomoci jednak znalost technických souvislostí a základních norem a jednak i zkušenost s prováděním staveb podobného typu.
Přejímka bytu je proces, kdy kupující za přítomnosti prodávajícího přebírá byt a jeho technické vybavení. POZOR! Cokoliv v den přejímky odsouhlasíte jako akceptovatelné, nelze vzít zpět a váš souhlas je právně závazný v okamžiku podpisu protokolu o přejímce. Proto, pokud budou zjištěny jakékoliv závady a nedostatky, musí být přesně a jednoznačně uvedeny v protokolu. Proto si při sjednání schůzky za účelem přejímky hned vymiňte dostatek času k prohlídce. Čistý čas na kontrolu jedné místnosti je minimálně 15 minut + je to spojeno s diskusí a vysvětlováním stran o tom co je zjištěno a mnohdy prodávající ještě na poslední chvíli ještě zkouší malé drobnosti odstranit hned na místě. Takže přejímka jednoho bytu 2+1 může trvat i dvě hodiny včetně zápisu do přejímacího protokolu + čas na přejímku nebytových prostor.
Někteří developeři pak poskytují i další fáze přejímky, tzv. předpřejímky. POZOR! To co odsouhlasíte při předpřejímce už nemůžete vzít zpět a pokud ve fázi rozestavěnosti odsouhlasíte např. rozměry pokojů, způsob pokládky obkladů a dlažeb nebo rovinnost jiných částí, nemusí prodávající reagovat vstřícně při pozdějších námitkách. Už jsem řešil případy, kdy si kupující šel na výzvu prodávajícího, prohlédnout rozestavěný byt a nevědomky odsouhlasil některé změny, aniž by věděl, co přesně odsouhlasuje a podepisuje. Proto i na předpřejímky sebou berte odborníka a v návalu nadšení a těšení neodsouhlaste cokoliv, o čem si nejste jisti, že přesně víte, jak funguje a jaké jsou souvislosti.

Podkladem k jakékoliv kontrole a k přejímce obzvláště, je schválená projektová dokumentace, klientské změny a zápisy z předchozích kontrol. Pokračování v dalším díle.
Projekt zahradní chaty

Projekt malé zahradní chaty pro sezónní využití.

Zdícím materiálem jsou cihelné bloky. Základy z betonu. Střešní krytina plechové šablony.

Cena projektové dokumentace 3500,-Kč =  Stavební část D1.1 Půdorys základů, Půdorys chaty, Příčný řez, Technická zpráva.

Další části projektové dokumentace se váží na konkrétní pozemek a pro kompletaci PD pro stavební řízení je nutno doobjednat zvlášť.

Cena stavby (dodavatelsky) cca 260.000,-Kč vč. dph

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastavěná plocha 32,33 m2
Obestavěný prostor 89,5 m3
Vnitřní plocha 3,4×4,4m 14,1 m2
Vnitřní prostor 44,25m3
Plocha terasy 5m x 1,2m 6 m2
Plocha oken a dveří 5,8m2

Návrhy koupelen – grafika

Malou vzácnou chvilku věnuji vložení několika málo vizualizací koupelen, které mám na svědomí. Jedná se o koupelnu o velikosti 150×320 cm a o koupelnu 200x200cm

WC návrh
Varianta 2.13
WC návrh

 

1 3 4 5 6 Bez_jménakoupelna 2.2 koupelna 2.3 - kopie koupelna 2.3 koupelna 2.4 - kopie koupelna 2.4 koupelna 2.5

 

 

 

WC grafika
WC návrh
Varianta 2.10
WC návrh
Varianta 3.5
WC návrh
Varianta 3.7
WC návrh
Varianta 3.9
WC návrh
Varianta 2.9
Koupelna návrh
Varianta 2.8
Koupelna návrh
Varianta 2.5
Koupelna návrh
Varianta 2.3
Koupelna návrh
var2.2.1
Koupelna návrh
Varianta 3.1
Koupelna návrh
Varianta 3.2
Koupelna návrh
Varianta 3.3
Koupelna návrh
Varianta 3.4
Koupelna návrh
Varianta 3.6
Koupelna návrh
Varianta 3.8
Koupelna návrh
var2.2.2
Koupelna návrh
Varianta 1.2
Koupelna návrh
Varianta 1.3
Koupelna návrh
Varianta 1.4
Koupelna návrh
Varianta 1.5
Koupelna návrh
Varianta 1.6
Koupelna návrh
Varianta 1.7
Koupelna návrh

Revitalizace historizující fasády v Duchcově

Provedení revitalizace eklektické fasády s množstvím ozdobných bosáží reliéfů a říms.

Fasáda je stylově eklektická ze secesních a neorenesančních prvků a výrazné hluboké bosáže. Dominantu tvoří horizontální římsy jak nadokenní tak mezietážní a římsy parapetní. Plocha je doplněna ornamentální reliéfní strukturou. Dominantou plochy je středový arkýř vystupující ze základní plochy o cca 1m. V části pod podbitím přesahu střechy je z pravé pohledové strany ornamentální dřevěná výdřeva imitující krovové vzpěry. Tyto vzpěry chybí na levé straně. Ve středové části nad arkýřem chybí část vodorovné výdřevy. Sokl domu je obnažen až na cihelné zdivo. Nadsoklová část až do výšky nadokenních říms je fasáda poškozena jednak vlivem klimatu a jednak vlivem dalších montážních zásahů. Nad vstupním portálem se nachází torzo figurální ozdoby.

Prováděné práce:

Mechanické odstranění nánosu stříkané břizolitové vrstvy

omytí tlakovou vodou

vyspravení říms a bosáží

sanace proti vlhkosti systémem chemické beztlakové injektáže a sanačního souvrství omítek

penetrace a nanesení barvy natíráním.plaketa

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
revitalizace eklektické fasády nový stav
Oprava historické fasády
Fasáda eklektická- detail
oprava Fasády
oprava Fasády
původní stav
původní stav detail
Oprava historické fasády – původní stav, celek
oprava fasády
oprava fasády

Verlag Dashöfer – nekalé praktiky

Koupil jsem od Verlag Dashöfer Ceník stavebních prací. S produktem jsem nebyl spokojen a tak jsem další aktualizaci telefonicky odřekl, když se mi ji snažili vehementně vnutit. Přesto že jsem další produkt od nich nechtěl, poslali mi jej i s fakturou. Přes živé dopisování o tom, že produkt nechci a nebudu jej platit mi poslali předžalobní výzvu k uhrazení. Abych se vyhnul problému, tak jsem tedy pod nátlakem uhradil a když už jsem to zaplatil, chtěl jsem instalovat, ale bylo mi to znemožněno, protože licence na produkt zablokovali. Pokud licenci neodblokují, budu je žalovat pro podvod a nekalé obchodní praktiky.
Varuji všechny před touto nesolidní společností.

Projekt malého sklepa

Připravil jsem pro vás projekt nejmenšího možného funkčního sklepa pro skladování zemědělských produktů. Konstrukce je cihelná s nízkou klenbou a vzduchovým zemním kolektorem bez podpůrných technologií

sklep_malý_mokrý

Projekt obsahuje:

Půdorys základů. půdorys sklepa, příčný řez, podélný řez, technická zpráva. Cena projektu ve formátu pdf. 12000,- Kč

Součástí projektu není statické posouzení a PBŘ,

Výkaz výměr k projektu je na vyžádání za cenu 3500,-

Pro nákup mne kontaktujte e-mailem: faltynekj@seznam.cz

Když si ode mne necháte sklep postavit, bude 50% z ceny za projekt odečtena z ceny za dílo jako sleva.

V případě zájmu, lze provést i začlenění stavby do pozemku.

Lze objednat i veškerý servis se získáním územního souhlasu s umístěním stavby.

Po objednání projektu vám bude vystavena faktura. Po uhrazení faktury vám bude elektronicky zaslán projekt do tří pracovních dnů od připsání částky na účet.

Lze také poslat CD nosič s projektem na dobírku, nebo po domluvě převzít osobně. Za částku 50,-Kč můžete mít projekt vytištěn na formát A3.

Sklep je jednokomorový s vnitřními rozměry š=2000mm d=3000 v=  2600mm. Uchovávat lze pouze jeden druh zeleniny nebo ovoce o váze cca 500-600kg.

Základní cena realizace bez zemních prací je cca 100-130 tisíc podle místních podmínek.