Ceny a ceník

Tento ceník prací je nutno chápat pouze jako orientační. Každou zakázku naceňuji individuálně a to vzhledem k množství, rozsahu a náročnosti.
I když je rozsah mých služeb soustředěný na stavebnictví, jsou jednotlivé obory naceněny svým vlastním způsobem.

Provádění staveb, jejich a odstraňování

Moje ceny vychází z cenové soustavy RTS a následně aktualizovaného ceníku stavebních prací a přidružené stavební výroby.

Projektování staveb

Cena za zpracování projektové dokumentace je velmi individuální. Cena se odvíjí od rozsahu a náročnosti a požadavků investora či zadavatele.

Stavební dozor stavebníka

3% z rozpočtu za kontrolované části- Nutno dohodnout individuální podmínky

Technický dozor stavebníka

1%-3% z rozpočtu za kontrolované části

Odborné posudky a technologické postupy

Platí obdobné pravidlo jako u Projektování staveb. Cena se odvíjí především od náročnosti zpracovávané problematiky. Nicméně spodní hranice za zpracování je 2500,- Kč bez dph.

Vypracování výkazu výměr a kalkulace z projektové dokumentace dle cenové soustavy RTS

Opět záleží na rozsahu požadavku. Spodní hranice ceny je 3000,- Kč bez dph za kalkulaci do 50 položek

Konzultace na stavbě

Konzultace a poradenství na stavbě (max 3 hodiny), spodní hranice 2000,- Kč bez DPH (jednorázově)
Konzultace a poradenství na stavbě (max 3 hodiny), spodní hranice 900,- Kč bez DPH (dlouhodobá spolupráce)

Poradenství při předkupní prohlídce bytu

Poradenství a konzultace při prohlídce kupovaného bytu 2000,- Kč bez DPH
Poradenství a konzultace při prohlídce kupované nemovitosti (dvě podlaží do 300m2) 3800,- Kč bez DPH
Poradenství a konzultace při prohlídce kupované nemovitosti (tři až čtyři podlaží do 300m2) 4500,- Kč bez DPH

Elektronické poradenství

Vypracování konzultačního listu na základě dotazu. (elektronicky) 400,- Kč bez dph

Telefonické konzultace

Služba pouze pro předplatitele na základě dohody o konzultační době. Předplatné 1000,-Kč bez DPH na 90 minut čistého času.

Autorizovaný stavitel pozemních staveb ČKAIT 0402102