Jak připravit stavbu

Na základě čerstvých zkušeností s několika klienty, se chci podělit o poznatek, který bude mít pro malého stavebníka velký význam. Jak se připravit na stavbu? Včas a s předstihem. Alespoň půl roku dopředu si všechno pečlivě naplánujte. Vždy když toto vyslovím, dostane se mi odpovědi, že nakonec vše na stavbě dopadne jinak než jak si člověk naplánoval. Odpovídám: ano je tomu skutečně tak. A je to tím, že neumíme plánovat a že jdeme do stavění se zkreslenou představou o tom jak to bude všechno probíhat.

Jestliže si něco naplánuje odborník a na základě své odbornosti se tohoto svého plánu drží, pak je velký úspěch, když se jeho plán, jak časový tak finanční a technologický, podaří dodržet na 90%.

Pokud je odborník vázán rozhodnutími třetích osob, pak je úspěchem 75% naplnění plánu.

Jestliže si stavbu plánuje laik, pak může považovat za úspěch, když se mu podaří harmonizovat na 30%.

Odchylkou od plánu je i nedodržení naplánované ceny a to oběma směry, jak nahoru tak dolů.

Základem je kvalitní, prováděcí projektová dokumentace. Na základě projektové dokumentace se vytvoří položkový výkaz výměr. To prostě rozpoložkování všech plánovaných kroků. Následně se vypracuje harmonogram. Pro malé stavby a akce je důležité mít představu alespoň o týdnech ve kterých se co bude odehrávat.

Důrazně doporučuji mít všechno sepsané a promyšlené, aby bylo možno tuto představu přenést na všechny, kdo budou na stavbě pracovat. Fakt, že máte vše „v hlavě“ a tudíž si to budete řídit sami, je prostě nedostačující. Do hlavy vám nikdo nevidí.