Kdo je kdo ve výstavbě

Ač je to skoro neuvěřitelné, stále se setkávám v praxi s neznalostí základních pojmů kdo je kdo ve stavebnictví.
Celý ten cirkus, kterému říkáme stavba je celkem složitou záležitostí. Jednak co se zákonů a norem týká a pak i s ohledem na materiály a technologie. A kdo se v tom všem má jako vyznat?
Na všechno se najdou odborníci. I na stavění. Praxe nám ukazuje, že stavebnictví jako takové je velice zajímavé odvětví lidské činnosti. Stačí aby si jeden postavil chlívek a už se cítí být odborníkem na stavění. Velmi zajímavé situace nastávají ve chvíli, kdy stavebník, jsa pouze základně poučen o procesu stavby si myslí, že zvládá vše třeba jen tím, že si přečte pár článků na internetu a rázem je nejchytřejší stavař na světě. Příkladem budiž situace, kdy je odborníkem navržen postup provádění nějaké části stavby tak, aby to bylo funkční a proveditelné. Následně se najde nějaký chytrák co „stavařinu už dělá nějaký ten pátek“ a celý postup zpochybní. Stavebník zakolísá protože stavařům nevěří a hledá na internetu. Ostatně na internetu hledají všichni, ale o tomto si napíšeme v jiném článku. A teď co se stane? Na internetu nebyl navrhovaný postup nalezen a tak je asi tedy něco špatně. Internet je všespásný, vševědoucí. Nejlépe ještě, když hledáme na různých diskuzích kde se to radami jen hemží. Netvrdím, že na diskusních fórech nelze dostat kvalitní radu od kvalitního odborníka, ale jde tu o to, že je důležité se správně ptát a vybrat si tu správnou odpověď. Málokdo si uvědomuje, že internet není jedinou studnicí informací. Je velmi důležité v procesu výstavby držet se zákona a norem. A také tyto normy a zákony správně pochopit a správně aplikovat. Jedná se tu o to, mít povědomí jak co ve stavebním procesu funguje a jaké jsou zákonitosti. To jsou věci, které se nelze naučit čtením internetových diskuzí a postavením zahradní chatky.
Jen proto, že letitý řemeslník něco ještě nikdy neviděl a nezná a že něco nejde dohledat na internetu, ještě neznamená že to neexistuje nebo že to je apriori špatné.
Vnesme si do toho trošku pořádek a ujasněme si úlohy toho kterého účastníka výstavby. Je dlužno dodat, že se vždy musíme řídit příslušnými a platnými předpisy v tuhle chvíli si určitě musíme vzít na pomoc stavební zákon.Ten nám jasně definuje co kdo na stavbě dělá a dělat má. Jaké kdo má kompetence a povinnosti. Ať už se to stavebníkovi líbí nebo ne, všechno se řídí zákonem.
Ruku v ruce nám pak jde se stavebním zákonem i zákon
360/1992 Sb.České národní rady
ze dne 7. května 1992
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Portál veřejné správy
Projektant

U projektanta mají začínat naše kroky, když se vydáme na trnitou cestu za vlastním domem. Projektant je podle stavebního zákona zodpovědný za správnost vyhotovení projektové dokumentace. Projektování ve výstavbě patří do tak zvané vybrané činnosti ve výstavbě podle autorizačního zákona.
Velice zkráceně si o tom napíšeme několik slov. Aby byl projekt platný musí jej vypracovat autorizovaná osoba a to v rozsahu pouze své odbornosti. Projektantem tedy je autorizovaná osoba zapsaná u ČKAIT
Nikdo jiný není odborně způsobilý vytvořit projektovou dokumentaci (dále jen PD) a opatřit ji autorizačním razítkem. Jen takovou PD může přijmout stavební úřad pro udělení stavebního povolení či přijmutí ohlášení stavby.
Projektant sám pak by měl vykonávat tzv. autorský dozor při provádění. Je to podivné, ale není to povinnost provádět autorský dozor a není povinnost si tento druh dozoru nechat provést. (jiná situace je u veřejných zakázek)
Stavbyvedoucí

Stavbyvedoucí a jeho úlohy jsou jasně definovány stavebním zákonem. Je zodpovědný za realizaci stavební zakázky podle platné PD. Úloha stavbyvedoucího patří v podstatě k těm nejnevděčnějším celém procesu. Pokud se něco nepovede, je to především stavbyvedoucí a hned po něm projektant, kdo jsou hnáni k zodpovědnosti. V lepším případě jde jen o peníze. V tom horším pak jde o zdraví a nebo nejhůř o život. Stavbyvedoucím podle stavebního a autorizačního zákona je osoba autorizovaná a zapsaná opět u ČKAIT
Technický dozor investora

Zde prosím pozor, neplést si dva pojmy. Technický dozor investora TDI není definován zákonem. Jedná se o osobu,odborníka, který jednak dohlíží na kvalitu prováděných prací a jednak je rádcem stavebníkovi. Jeho funkce na stavbě není podmíněna odbornou způsobilostí. Pak je zde termín Stavební dozor. Jedná se dle stavebního zákona a speciálního zákona o autorizovaných osobách ve výstavbě, o odborníka jenže má autorizaci pro výkon stavebního dozora a jeho přítomnost nebo funkce na stavbě je určená opět stavebním zákonem v přesně definovaných případech. S termínem „stavební dozor“ se také můžeme setkat v souvislosti se stavebním úřadem, kdy v přesně a jasně určeném případě může na stavbu s vědomím stavebníka přijít konstrola ze stavebního úřadu.

Kdy si kterého odborníka sjednat si popíšeme v dalším článku.

Autorizovaný stavitel pozemních staveb ČKAIT 0402102