Klenby 1

Povídání o klenbách začnu tím, že odkazuji na jiné stránky. To z toho důvodu, abych se neopakoval a abych podpořil kvalitní články které na toto téma vznikli.
Pozemní stavitelství Lidová architektura Klenby v historii
Na odkazovaných stránkách se dozvíme o základním názvosloví, historii a funkci.
Co je to vlastně klenba? Vodorovný stavební prvek jehož hlavní funkcí bylo a je, nést nastavenou konstrukci – strop, zdi nebo střechu. Výhodou klenby je její schopnost nést velké zatížení a toto zatížení přenést na jiné konstrukční prvky. Podmínkou správné funkce klenby, je její „klenutí“. Tedy ono charakteristické zakřivení jak obloukové tak trojúhelníkové. Za učitých podmínek může být i vodorovná konstrukce nosného prvku poskládaného z klenbových prvků, nazváno klenbou. Klenba je nosná jen tehdy, pokud poloměr jejího zakřivení má hodnotu minimálně nula. Nikdy ne zápornou. Protože to by už jaksi klenba nebyla klenbou a už vůbec ne nosnou.
Pro zobrazení obrázku na něj klepněte

klenba základní konstrukce

V moderní architektuře má klenba funkci už jen estetickou. Všechny přednosti klenby jako konstrukčního prvku scela převzali betonové a keramické prefabrikáty. Tradiční použití klenby se provádí už jen tehdy, pokud chceme vytvořit dojem starobylosti, nebo pokud chceme navázat na stávající stavební styl.
Co je na dnešním používání kleneb trestuhodné, je jejich vytváření v místech kam se vůbec nehodí. Ještě nedávno bylo v trendu, umístit klenbu nad dveřním otvorem v panelákových bytech. Pak je dojem z takového prostředí spíš negativní, když přijdete do bytu ve kterém je třeba 6 dveřních otvoru v chodbě a z toho jsou dva klenuté a 4 jsou klasicky hranaté s kovovou zárubní. Strašná podívaná. Použití klenby jako estetického prvku má svá pravidla a jejich porušením vzniká dojem neúplnosti a nedodělanosti. Také použití různých stylů klenby v jednom objektu, není právě to nejlepší a proto nabádáme k šetření s použitím klenbových „nápadů“. Klenba, aby vynikla, potřebuje správný poměr prostoru, světla a vkusu. Zkuste nacpat klenbový obklouk do tmavé úzké chodby a výsledný dojem bude stejný jako ve středověké stoce. Podívejte se třeba na moderní výstavbu satelitních městeček z období 90 let 20. století… mnohdy najdete klenbový oblouk nad oknem domu, který je jinak přísně hranatý a jehož fasáda neskýtá ani nejmenší náznak stylových prvků. Jsou i vyjímky, kdy jediný obklouk v kombinaci s přírodním kamenem a štukovou fasádou vytváří opravdu milý dojem. Ale takových objektů je opravdu málo a jedná se většinou o promyšlené dílo kvalitního projektanta, který ví co si může dovolit s prostorem a s materiálem. U takového objektu na kterém je použitklenbový obklouk, většinou jadete také okna doplněná portálem.
Takže pokud jsme Vás neodradili tímto tlacháním o klenbách a jejich použítím, můžete se další informace o klenbách dozvědět v příštím díle.