Oznámení o ochraně osobních údajů

Tento web jako celek, nesbírá, nemonitoruje a nepersonalizuje údaje o jednotlivých návštěvnících a neukládá v základu žádné nástroje, které by toto činili.

Tento web používá služby firmy Google.inc pro zobrazování reklam Ad sense a přehled o počtu návštěv  Google Analytics.

Na tomto webu může vzniknout platforma tzv. „Diskuzního fóra“, která bude vyžadovat základní osobní údaje pro zabezpečení komunikace a unikátnosti jednotlivých diskutujících. Osobní údaje budou ukládány šifrovaně v databázi webu a nebudou nikdy a nijak využity pro jiné účely, než pro jaké byly poskytnuty. To neplatí pro případ, kdy budou data poskytnuty v souladu se zákonem za účelem vyšetřování zločinu nebo přečinu proti právnímu řádu České republiky.

 

Autorizovaný stavitel pozemních staveb ČKAIT 0402102