Předkupní / předprodejní prohlídky budov

Provádím prohlídky budov před koupí. Kupujete dům a nevíte zda vás nečeká nějaké další překvapení. Je mnoho lidí, kteří si koupili vysněný dům za nemalé peníze, ale po první zimě zjistili, že dům má mnoho nedostatků a chyb, které nebyli při prohlídce vidět? Nebo nevíte zda lze uskutečnit stavební záměr s kupovanou nemovitostí?

Provedu pro vás technickou prohlídku objektu za účelem zjištění technických závad poruch a defektů, výsledkem je souhrn zjištěných faktů se základním návrhem řešení. Když víte co kupujete a když víte co je na nemovitosti v nepořádku, snadněji se vám pak licituje o ceně. Nemluvě o tom, že jste dopředu varováni před nákupem, který se vám nevyplatí.

Podobný princip pak je předprodejní prohlídka nemovitosti. Když prodáváte nemovitost a chcete se vyhnout manipulaci či spekulacím, některých realitních makléřů můžete si nechat ode mne provést předprodejní prohlídku nemovitosti. Po provedení prohlídky nemovitosti vám bude vystaven protokol o provedené prohlídce, ve kterém bude uvedený soupis všech zjištění o nemovitosti.

Pozor: prohlídku provádím vždy objektivně a ani na přání platícího klienta se nedopouštím manipulace či zatajení zjištěných skutečností.

Pozor: prohlídka není oceněním nemovitosti.

Cena za předkupní prohlídku nemovitosti

Základní cena v ceníku