Přejímka bytu v novostavbě 1

Přejímka bytu v novostavbě 1
Co je to Přejímka bytu

Vybrali jste si lokalitu k bydlení v bytovém domě. Kupujete byt. Zaplatíte zálohy developerovi a těšíte se na nový obyvatelný prostor vonící novotou, funkční po všech stránkách který stačí jen vybavit nábytkem a dekoracemi. Ať je byt jakkoliv velký, třeba jen 40m2 nebo loftový byt s užitnou plochou nad 150m2 stále se jedná o velkou pořizovací cenu v řádech statisíců až milionů.
Pokud není kupující vyloženě stavař, jen těžko odhadne nebo vypozoruje, krom estetických záležitostí, co je a co není v pořádku. Z toho důvodu by si měl sjednat odborného asistenta, který je schopen odhalit zásadní technické závady a nedostatečnosti a bude schopen také argumentace a nenechá se „opít rohlíkem“. Tento odborník má k pomoci jednak znalost technických souvislostí a základních norem a jednak i zkušenost s prováděním staveb podobného typu.
Přejímka bytu je proces, kdy kupující za přítomnosti prodávajícího přebírá byt a jeho technické vybavení. POZOR! Cokoliv v den přejímky odsouhlasíte jako akceptovatelné, nelze vzít zpět a váš souhlas je právně závazný v okamžiku podpisu protokolu o přejímce. Proto, pokud budou zjištěny jakékoliv závady a nedostatky, musí být přesně a jednoznačně uvedeny v protokolu. Proto si při sjednání schůzky za účelem přejímky hned vymiňte dostatek času k prohlídce. Čistý čas na kontrolu jedné místnosti je minimálně 15 minut + je to spojeno s diskusí a vysvětlováním stran o tom co je zjištěno a mnohdy prodávající ještě na poslední chvíli ještě zkouší malé drobnosti odstranit hned na místě. Takže přejímka jednoho bytu 2+1 může trvat i dvě hodiny včetně zápisu do přejímacího protokolu + čas na přejímku nebytových prostor.
Někteří developeři pak poskytují i další fáze přejímky, tzv. předpřejímky. POZOR! To co odsouhlasíte při předpřejímce už nemůžete vzít zpět a pokud ve fázi rozestavěnosti odsouhlasíte např. rozměry pokojů, způsob pokládky obkladů a dlažeb nebo rovinnost jiných částí, nemusí prodávající reagovat vstřícně při pozdějších námitkách. Už jsem řešil případy, kdy si kupující šel na výzvu prodávajícího, prohlédnout rozestavěný byt a nevědomky odsouhlasil některé změny, aniž by věděl, co přesně odsouhlasuje a podepisuje. Proto i na předpřejímky sebou berte odborníka a v návalu nadšení a těšení neodsouhlaste cokoliv, o čem si nejste jisti, že přesně víte, jak funguje a jaké jsou souvislosti.

Podkladem k jakékoliv kontrole a k přejímce obzvláště, je schválená projektová dokumentace, klientské změny a zápisy z předchozích kontrol. Pokračování v dalším díle.