Projekční a grafické práce pro stavbu

Každá práce na stavbě má být dílem pečlivé přípravy. Součástí příprav je grafické znázornění konstrukcí, což je především pro realizátory a jiné odborníky. Pak jsou tu k dispozici různé vizualizace projektů. A to je především pro stavebníka- klienta, by si uměl jasně představit co má být přesně výsledkem.

Krom toho, že pro stavbu nebo rekonstrukci stavby kterou provádíte na základě stavebního povolení, musíte mít schválenou projektovou dokumentaci, musíte mít také dokumentaci vyznačující skutečné provedení stavby.

Projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro stavební ohlášení smí provést pouze autorizovaný projektant zapsaný u ČKAIT. Provedení dokumentace skutečného provedení stavby tzv. pasportizace smí udělat téměř kdokoliv. Ale musí to být provedeno podle určitých pravidel a ty zná zase jen stavbařsky vzdělaný odborník.

Cena za projekt pro stavební povolení

Cena za projekt pro stavební povolení i pro tu nejmenší stavbu, včetně veškerého „inženýringu“ stojí minimálně 25000,- . Čím složitější stavba, tím více peněz. Cena za projektovou dokumentaci pro rodinný dům (ne typový projekt) se může vyšplhat k ceně kolem 70 000,- a pokud v tom bude veškerý „inženýring“ a výkaz výměr s naceněním a projekt bude ve stupni realizačním jsme nad 100 000,-

Pasportizace budovy se s cenou začíná na 12 000,-

Grafické vizualizace za malý objekt se začíná na 5000,-

Inženýringem rozumějme připravení projektu pro stavební povolení včetně jeho vyřízení. tzn. komunikace se všemi dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.