Sanace a revitalizace budov

Provádíme sanace a revitalizace budov proti vlhkosti jako komplexní soubor činností a dodávek dle konkrétních potřeb stavby.

Sanace začíná pečlivou diagnostikou stavu a příčin defektů a jejich projevů. Je nutné projít a prohlédnout kompletně celou stavbu a blízké okolí, zaměřit dispozice a zjistit míru poškození.

Na základě diagnostiky pak je navrženo řešení problému a to jak technologie provádění tak materiálová volba. Samotné provedení je pak soubor několika řemeslných činností.

Při sanacích používáme více sanačních systémů. Nejsme výhradním odběratelem jen jednoho výrobce a to nám dává jistou svobodu volby toho nejvhodnějšího vzhledem k potřebám konkrétní situace a případu.

Systémy které používáme také umíme použít a známe.

Bez nadsázky lze tvrdit, že umíme vyřešit 99% problémů s vodou na stavbě.

Ceny za sanační práce

Cena je tvořena individuálně a to na základě konkrétních podmínek a rozsahu. Diagnostika s návrhem řešení defektu malých staveb začíná na částce 4000,- bez 21%dph