Spolupráce

Nabízené služby a práce provádím na základě živnostenského zákona a to převážně v oboru pozemního stavitelství a dále na základě odborné způsobilosti autorizované osoby v oboru pozemní stavby.

Rozsah služeb které nabízím, jsou vybrány, prováděny a nabízeny právě tak, aby obsáhly všechny potřeby stavebníků a majitelů nemovitostí. Se stejnou pečlivostí pak přistupuji i k potřebám řemeslníků pokud je jejich zájem zaměřen na spokojenost stavebníka.

Pro stavebníky

 • Konzultace a pomoc při koupi bytu či nemovitost
 • Technické prohlídky bytů a nemovitostí před rekonstrukcí
 • vypracování projektové dokumentace
 • vypracování realizační dokumentace
 • vypracování technologických postupů – postupy průběhů prací
 • Konzultace při provádění stavebních a řemeslných prací svépomocí
 • Stavební dozor
 • Technický dozor stavebníka
 • Stavbyvedoucí
 • Zpracování projektové dokumentace
 • vypracování výkazu výměr
 • vypracování cenových kalkulací dle cenové soustavy RTS
 • vypracování harmonogramu stavebních prací
 • vedení staveb
 • údržba a správa nemovitostí

Pro řemeslníky a firmy

 • Pomoc při řešení technologických problémů přímo na stavbě = materiálová volba, volba a zpracování technologie, proškolení,  konzultace atd.
 • vypracování detailů problematických konstrukcí formou stavebního výkresu nebo 3D zobrazení

 

Napsat komentář

Autorizovaný stavitel pozemních staveb ČKAIT 0402102