Archiv štítku: fasáda

Revitalizace historizující fasády v Duchcově

Provedení revitalizace eklektické fasády s množstvím ozdobných bosáží reliéfů a říms.

Fasáda je stylově eklektická ze secesních a neorenesančních prvků a výrazné hluboké bosáže. Dominantu tvoří horizontální římsy jak nadokenní tak mezietážní a římsy parapetní. Plocha je doplněna ornamentální reliéfní strukturou. Dominantou plochy je středový arkýř vystupující ze základní plochy o cca 1m. V části pod podbitím přesahu střechy je z pravé pohledové strany ornamentální dřevěná výdřeva imitující krovové vzpěry. Tyto vzpěry chybí na levé straně. Ve středové části nad arkýřem chybí část vodorovné výdřevy. Sokl domu je obnažen až na cihelné zdivo. Nadsoklová část až do výšky nadokenních říms je fasáda poškozena jednak vlivem klimatu a jednak vlivem dalších montážních zásahů. Nad vstupním portálem se nachází torzo figurální ozdoby.

Prováděné práce:

Mechanické odstranění nánosu stříkané břizolitové vrstvy

omytí tlakovou vodou

vyspravení říms a bosáží

sanace proti vlhkosti systémem chemické beztlakové injektáže a sanačního souvrství omítek

penetrace a nanesení barvy natíráním.plaketa

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
revitalizace eklektické fasády nový stav
Oprava historické fasády
Fasáda eklektická- detail
oprava Fasády
oprava Fasády
původní stav
původní stav detail
Oprava historické fasády – původní stav, celek
oprava fasády
oprava fasády