Archiv štítku: přejímka bytu

Přejímka bytu v novostavbě 2
Podklady pro přejímku a klientské změny

Při podepsání smlouvy o koupi bytu v novostavbě musíte dostat i základní projektovou dokumentaci (PD), která se vašeho bytu týká. Tedy půdorys bytu s rozměry a popisem jeho částí. V této PD musité vyčíst jak rozměry místností, tak i polohu bytu v domě, označení bytu, výška podlaží a jeho pozice vůči společným prostorám. Dále musíte vyčíst všechny údaje o funkčních prvcích, jako jsou dveře, okna, vstupní dveře, skladba podlah, údaje o úpravě všech povrchů v základní výbavě, pozice světel, spínačů, jističů, zásuvek a všech elektrospotřebičů ( ventilátory, klimatizační jednotky, digestoře) dále pak musí být vyznačeny koncové vývody vodovodních armatur (Baterií, kohoutů a ventilů) pozice vedení odpadních rour a jejich vývody. Nedílnou součástí je i zakreslení pozic měřičů spotřeby energií, vody a plynu v bytovém jádru. Všechny tyto komponenty musí mít své přesné označení. Z této dokumentace je pak vypočtena cena.
Většinou se kupující coby klient nesmíří se standardní nabídkou pozic a spotřebičů a objedná si tzv. Klientské změny. Jedná se o soubor požadavků na změny či doplnění a úpravu standardního vybavení bytu. Toto je doporučeno sjednat, pokud možno ještě ve fázi, kdy je byt bez vnitřních příček a bez instalací kdy jsou případné změny bez vedlejších nákladů na bourání a reinstalace kabeláže a rour.
Prodávající vám musí na vaše požadavky odpovědět minimálně v tom smyslu, zda jsou změny možné provést. V případě, že jsou vaše požadavky proveditelné, musí developer zajistit změnu PD vašeho bytu aby změna odpovídala vaším představám a aby byly změny čitelné a kontrolovatelné. V této souvislosti by pak měl být prodávající také v kooperaci s vaším designerem nebo architektem, pokud tuto službu sám nenabídne.
POZOR! Necháte li si vypracovat vizualizaci koupelen nebo rovnou celého bytu, je taková designová studie něco jiného než projektová dokumentace. Designer musí při návrhu respektovat možnosti stavby a technická omezení a základní konstrukční predispozice = návrh musí být proveditelný. Takový návrh pak musí včas dostat developer, aby návrh mohl zapracovat do souboru klientských změn a nacenit materiál, práci a další náklady.
Dejte pozor na cenu změn. Některé, vámi požadované změny mohou vyvolat i snížení celkové ceny. Ale většinou se jedná o navýšení ceny. Před odsouhlasením změny ceny po klientských změnách si zkontrolujte, zda je cena správně vypočtena a jsou odečteny položky, které se nebudou provádět nebo že jsou započítány všechny plusy a mínusy související se změnou.
Doporučuji sjednat v klientských změnách i kritérium kvality = přesně popsat co a jak bude provedeno a jaké jsou povolené odchylky z kvality. Termín „požaduji provést co nejlépe“ je špatně. V případě koupelen a míst v bytě, kde se počítá s vybavením s neměnnými rozměry, doporučuji precisně provedené výkresy a vizualizace s vyznačením textur materiálu a s polohou spár v obkladech a dlažbách. Je to velmi často kámen úrazu. Také debaty o rovinnosti jsou mnohdy nikdy nekončícím sporem. Co se líbí zhotoviteli, nemusí se nutně líbit vám. Všechny práce musí mít kvalitu minimálně takovou jaká je předepsaná v ČSN, ale osobně doporučuji vyhotovit svoje kritéria (musí být splnitelná, proto nechat vyhotovit odborníka)
Stále platí, že co je psáno, to je dáno a slíbené na „perhuba“ nemá váhu. Stále mějte na paměti, že přes všechnu vstřícnost a úsměvy, jde developerovi jen o to prodat co nejdřív a za co nejmenší náklady za co nejvyšší cenu. Proto je nutno mít všechny podklady pro závěrečnou kontrolu co nejpřesnější.
V dalším díle se pak podrobněji rozepíšu o technickém vybavení bytu.
Přejímka bytu v novostavbě 1

Přejímka bytu v novostavbě 1
Co je to Přejímka bytu

Vybrali jste si lokalitu k bydlení v bytovém domě. Kupujete byt. Zaplatíte zálohy developerovi a těšíte se na nový obyvatelný prostor vonící novotou, funkční po všech stránkách který stačí jen vybavit nábytkem a dekoracemi. Ať je byt jakkoliv velký, třeba jen 40m2 nebo loftový byt s užitnou plochou nad 150m2 stále se jedná o velkou pořizovací cenu v řádech statisíců až milionů.
Pokud není kupující vyloženě stavař, jen těžko odhadne nebo vypozoruje, krom estetických záležitostí, co je a co není v pořádku. Z toho důvodu by si měl sjednat odborného asistenta, který je schopen odhalit zásadní technické závady a nedostatečnosti a bude schopen také argumentace a nenechá se „opít rohlíkem“. Tento odborník má k pomoci jednak znalost technických souvislostí a základních norem a jednak i zkušenost s prováděním staveb podobného typu.
Přejímka bytu je proces, kdy kupující za přítomnosti prodávajícího přebírá byt a jeho technické vybavení. POZOR! Cokoliv v den přejímky odsouhlasíte jako akceptovatelné, nelze vzít zpět a váš souhlas je právně závazný v okamžiku podpisu protokolu o přejímce. Proto, pokud budou zjištěny jakékoliv závady a nedostatky, musí být přesně a jednoznačně uvedeny v protokolu. Proto si při sjednání schůzky za účelem přejímky hned vymiňte dostatek času k prohlídce. Čistý čas na kontrolu jedné místnosti je minimálně 15 minut + je to spojeno s diskusí a vysvětlováním stran o tom co je zjištěno a mnohdy prodávající ještě na poslední chvíli ještě zkouší malé drobnosti odstranit hned na místě. Takže přejímka jednoho bytu 2+1 může trvat i dvě hodiny včetně zápisu do přejímacího protokolu + čas na přejímku nebytových prostor.
Někteří developeři pak poskytují i další fáze přejímky, tzv. předpřejímky. POZOR! To co odsouhlasíte při předpřejímce už nemůžete vzít zpět a pokud ve fázi rozestavěnosti odsouhlasíte např. rozměry pokojů, způsob pokládky obkladů a dlažeb nebo rovinnost jiných částí, nemusí prodávající reagovat vstřícně při pozdějších námitkách. Už jsem řešil případy, kdy si kupující šel na výzvu prodávajícího, prohlédnout rozestavěný byt a nevědomky odsouhlasil některé změny, aniž by věděl, co přesně odsouhlasuje a podepisuje. Proto i na předpřejímky sebou berte odborníka a v návalu nadšení a těšení neodsouhlaste cokoliv, o čem si nejste jisti, že přesně víte, jak funguje a jaké jsou souvislosti.

Podkladem k jakékoliv kontrole a k přejímce obzvláště, je schválená projektová dokumentace, klientské změny a zápisy z předchozích kontrol. Pokračování v dalším díle.